กิจกรรมภายในหน่วยงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำความร...

4/17/2020 11:40:32 AM
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) ในระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) ในวั...

ประชุม คณก.ขับเคลื่อน สน.ผบ.ดม...

4/14/2020 12:26:37 PM
การประชุม คณก.ขับเคลื่อน สน.ผบ.ดม.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๒/๖๓ วันที่ ๑๔ เม.ย.๖๓, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม สน.ผบ.ดม.โดยมี เสธ.สน.ผบ.ดม.เป็นประธ...

ODMBC KMS Clinic

4/10/2020 3:16:44 PM
สน.ผบ.ดม.ดำเนินการจัดตังสถานที่ทบทวนการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) โดยใช้ชื่อว่า ODMBC KMS Clinic เพื่อเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ง...

ประชุม คณก.ขับเคลื่อน สน.ผบ.ดม...

4/10/2020 3:07:59 PM
การประชุม คณก.ขับเคลื่อน สน.ผบ.ดม.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๖๓ วันที่ ๗ ก.พ.๖๓, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม สน.ผบ.ดม.โดยมี เสธ.สน.ผบ.ดม.เป็นประธาน...

๑๙ ก.ย.๖๒ กองพันทหารสารวัตรทหา...

9/30/2019 3:27:54 PM
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศฯ จัดให้มีการอบรม Publisher โดย Admin ระบบของหน่วยเป็นผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุม พน.สห.ทอ.ฯ เพื่อให้การกรอกมาตรฐานงานได้อย่างถ...

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัต...

8/11/2019 9:25:26 AM
งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ วันนี้ (วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษ...

ผู้บังคับบัญชา

 

Administrator